CENA

Cena je vždy individuální a je předmětem dohody. 

Primární pro mne není výdělek, ale možnost pomoci v oboru, který je mi blízký.