DALŠÍ MÉ SLUŽBY A AKTIVITY

Oceňování nemovitostí

Odhad tržní hodnoty/ceny obvyklé nemovitostí a další realitní služby - pomoc s koupí / prodejem nemovitosti. 

Více informací zde.

GIS

Nabízím služby v oblasti GIS - zpracování, analýza a vizualizace prostorových dat - tvorba mapových výstupů. 

Více informací zde. 

Včelaření

Něco málo o mé zálibě včelaření a některých službách nabízených v souvislosti se včelařením. 

Více informací zde.